Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 april 2023 (nr. A-2223-0763). De Raad oordeelt over strengere bijzondere milieuvoorwaarden.

De bevoegde overheid mag alleen bijzondere milieuvoorwaarden opleggen die:

  • noodzakelijk zijn
  • voor de bescherming van de mens en het milieu
  • tegen onaanvaardbare risico’s en hinder van de exploitatie

Het doel is om de hinder en de risico’s van de exploitatie tot een aanvaardbaar niveau voor de mens en het milieu te beperken. De voorwaarden moeten onaanvaardbare hinder en risico’s voorkomen en bestrijden (artikel 73 lid 1 OVD en artikel 3.3.0.1 VLAREM II).

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden blijven ook gelden (artikel 72 OVD). Maar de bijzondere milieuvoorwaarden vullen de algemene en sectorale milieuvoorwaarden aan of stellen bijkomende eisen.

Strengere bijzondere voorwaarde

De vergunningverlenende overheid legt voor een ingedeelde theaterzaal een bijzondere voorwaarde op voor de geluidsnormen van muziekactiviteiten. De bijzondere milieuvoorwaarde legt een strengere dB(C)-norm op. Dit naast de bestaande dB(A)-normen uit VLAREM II.

Volgens de Raad kunnen bijzondere milieuvoorwaarden strenger zijn dan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden (artikel 5.4.6 DABM). De bevoegde overheid beschikt namelijk over een discretionaire bevoegdheid wanneer ze bijzondere milieuvoorwaarden oplegt. De vergunningverlenende overheid onderzoekt of de bijzondere voorwaarde technisch, economisch en praktisch haalbaar en redelijk is. De motivering voor het opleggen van een niet gekende of niet dwingende norm moet steunen op zorgvuldig vastgestelde, feitelijk juiste en wetenschappelijk onderbouwde gegevens.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de algemene en bijzondere milieuvoorwaarden vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!