Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 mei 2023 (nr. A-2223-0908). De Raad bevestigt opnieuw het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning.

Groenscherm

In de omgevingsvergunning legt de vergunningverlenende overheid als vergunningsvoorwaarde de aanleg van een groenscherm op. Dit groenscherm komt op de perceelsgrens te staan. Het is minder dan 2 meter van de perceelsgrens van het aanpalend perceel. De vergunningsvoorwaarde is daardoor volgens de belanghebbenden strijdig met de afstanden voor beplantingen (artikel 3.133 BW).

Zakelijk karakter

De Raad oordeelt ook dat de omgevingsvergunning (en dus ook de vergunningsvoorwaarden) een zakelijk karakter heeft. Ze is gekoppeld aan 1 of meer welbepaalde percelen. De vergunningverlenende overheid verleent de vergunning ook onder voorbehoud van burgerlijke rechten (artikel 78 §1 OVD).

Een bevoegde overheid bij een omgevingsvergunningsaanvraag kan en mag geen uitspraak doen over burgerlijke rechten en verplichtingen. Dit geldt ook voor de afstanden van beplantingen uit artikel 3.133 BW. Ze beoordeelt de inhoud van de vergunningsaanvraag namelijk alleen op de wettigheid. De uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning valt dus buiten de beoordelingsmarge van de vergunningverlenende overheid en de Raad. Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd om uitspraak te doen over een mogelijke miskenning van de subjectieve rechten (artikel 144 GW).

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!