Overheid informeert comité PBW niet meer over vergunningsaanvraag voor ingedeelde inrichting of activiteit

De overheid die een omgevingsvergunning verleent, is niet meer verplicht om het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité PBW) met een beveiligde zending te verwittigen dat zij een vergunningsbeslissing heeft genomen, of dat de termijn voor het nemen van een beslissing verstreken is en de vergunningsaanvraag dus geweigerd is. De vergunningvrager, de indiener van een beroep bij een beroepsprocedure, en de architect die dat expliciet vroeg bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, worden wél nog altijd persoonlijk op de hoogte gebracht met een beveiligde zending.

De Vlaamse regering voert aan dat de verplichte kennisgeving aan het comité PBW nog dateert uit een tijdperk toen de bekendmaking van vergunningsbeslissingen en de openbaarheid van bestuur niet zo goed geregeld waren als nu.
Bovendien is de vergunningverlenende overheid eigenlijk afhankelijk van informatie uit de onderneming zelf om de comitéleden van de onderneming (en bij afwezigheid van een comité, de vakbondsafvaardiging, of de werknemers zelf) te kunnen verwittigen.
Bij nieuwe bedrijven wordt het comité sowieso niet verwittigd, want dat moet dan nog opgericht worden.
Genoeg redenen dus voor de Vlaamse regering om de verplichte kennisgeving aan het comité PBW helemaal te schrappen.

Deze wijziging gaat in op 23 oktober 2020.

Zie ook: artikel 62 lid 1, 3° OVB opgeheven.