N.a.v. een parlementaire vraag m.b.t. “de Grote Grondvraag”-campagne van de OVAM van Vlaams parlementslid Johan Danen gericht aan Minister Demir, antwoordde deze laatste dat het de bedoeling is om alle steden en gemeenten te laten deelnemen aan voormelde campagne. Om deze reden, werd inmiddels een herinneringsbrief gestuurd aan de niet-deelnemende steden en gemeenten.

Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM en de Vlaamse lokale besturen alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond. Het doel is om tegen 2036 een gezonde omgeving te creëren voor wonen, werken en ontspannen.

Via de website www.degrotegrondvraag.be  kunnen eigenaars nagaan of er informatie beschikbaar is over de bodem op hun adres. Bovendien kunnen ze er via een eenvoudig stappenplan nagaan welke acties ze moeten ondernemen in het geval hun terrein een risicogrond blijkt te zijn.

Minister Demir heeft er ook op gewezen dat de campagne er effectief toe geleid heeft dat voor meer risicogronden acties zijn ondernomen. De Grote Grondvraag van OVAM is in eerste instantie een communicatiecampagne is, met de bedoeling iedereen te sensibiliseren over het belang van een gezonde bodem, en een stap te zetten naar de realisatie van de strategische doelstelling voor de historische risicogronden. Bijkomende risicogronden inventariseren is dus geen doel van de campagne.

Dit voorjaar zal een derde campagnegolf volgen, gericht naar de bedrijfswereld, waarbij ook geïnformeerd zal worden over instrumenten en steunmechanismen voor onderzoek en sanering zoals sectorfondsen of cofinanciering, liet de minister nog weten.

Bronnen:

Meer nieuwsberichten vind je hier.