Op vrijdag 30 april 2021 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit m.b.t. het Vlarem II en het Vlarel voor de eerste keer principieel goed.

Het wijzigingsbesluit brengt een actualisatie van onder meer de beste beschikbare technieken (BBT), optimalisaties, aanpassingen en errata. met zich mee.

Zo voert het wijzigingsbesluit een rechtzetting en letterlijke omzetting van de BBT-studie ‘Verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector’ (VITO, december 2015, hoofdstuk 6) in artikel 5.2.1.7, §5 Vlarem II en bijlage 5.2.3 Vlarem II door opdat deze in harmonie zijn met de doelstellingen en beginselen van het DABM.

Daarnaast wijzigt het besluit ook de volgende besluiten:

De SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens moeten nu hun advies over het wijzigingsbesluit geven.
Gelijktijdig wordt ook nog een m.e.r.-screeningsprocedure aangevat.

Let op: het wijzigingsbesluit is dus nog niet definitief en kan inhoudelijk nog wijzigen.