De gemeente, zoals een toezichthouder, kan tijdens een controle op gasflessen met lachgas stoten. Om uit te maken wat de correcte verwerkingswijze is van deze gasflessen, kan de gemeente gebruik maken van de volgende beslissingsboom.

N2O of lachgas is namelijk een belangrijk broeikasgas. Toch bestaat er geen normering of beperking op de emissies ervan.
In Vlaanderen is er ook geen enkel bedrijf dat lachgas kan verwerken.

Indien een gasflas nog N2O of lachgas bevat, mag men deze enkel onder gecontroleerde omstandigheden ventileren (BBT).

In de beslissingsboom gaat zowel de aandacht naar:

  • het ventileren van het lachgas als belangrijk broeikasgas
  • de gascilinder, gezien deze niet zomaar bij het metaalafval gegooid mag worden