Ter uitvoering van het Instrumentendecreet geeft de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan 2 besluiten:

  • het besluit dat de wijzigingen aan de planbatensysteem operationaliseert
  • het besluit dat de geharmoniseerde procedure voor de compenserende vergoedingen en de koopplichten operationaliseert

Planbatenheffing

Het Instrumentendecreet past het huidige planbatensysteem aan. Dit moet zorgen voor een nauwkeurige berekening van de planbatenheffing.

Onder het nieuwe systeem zal de landcommissie bij een bestemmingswijziging een meerwaarderapport opstellen. Dit gebeurt na raadpleging van de overheid die het RUP heeft vastgesteld.

De nieuwe vermoede meerwaarde is het verschil tussen de eigenaarswaarde vóór en de eigenaarswaarde na de bestemmingswijziging. De huidige planbatenheffing voorziet daarentegen forfaitaire bedragen die de vermoede meerwaarde bepalen (artikel 2.6.10 VCRO).

Compenserende vergoedingen

Het Instrumentendecreet herleidt ook de verschillende bestaande vergoedingen tot een eigenaars- en gebruikersvergoeding. Zo valt onder meer de oude planschadevergoeding een eigenaarsvergoeding. De eigenaarsvergoeding gaat uit van het verschil tussen de:

  • eigenaarswaarde van het deel waarop de gebruikersbeperking slaat voor de gebruikersbeperking
  • eigenaarswaarde van dit deel na de gebruiksbeperking (artikel 14 Instrumentendecreet).

Meer informatie over de wijzigingen aan de planbatenheffing en de compenserende vergoeding vind je in dit nieuwsbericht.

Inwerkingtreding

Het Instrumentendecreet is ondertussen al voor verschillende thema’s in werking getreden. De wijzigingen aan het planbatensysteem en de compenserende vergoedingen moesten echter nog wachten op hun uitvoeringsbesluiten.

De uitvoeringsbesluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Na definitieve goedkeuring volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering stelt 1 april 2024 vast als datum van inwerkingtreding.

Klanten kunnen voor meer informatie over de inwerkingtreding ons voorgaand nieuwsbericht lezen.