Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 9 november 2023 (nr. A-2324-0155). Daarin kwalificeert de Raad het omzetten van een tennisterrein naar padel een stadsontwikkelingsproject.

Project-m.e.r.-screeningsnota

Tijdens de fase van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek onderzoekt de bevoegde overheid of een milieueffectrapport (MER) nodig is (artikel 20 OVD). De screeningsnota wijst uit of er aanzienlijke milieueffecten zijn. Desgevallend is een MER nodig. Is dat het geval dan volgt de stopzetting van de procedure (artikel 21 OVD).

Bijlage III Project-MER-besluit lijst de projecten op waarvoor een screeningsnota nodig is. Daaronder vallen onder meer de stadsontwikkelingsprojecten.

Stadsontwikkelingsproject

Stadsontwikkelingsprojecten zijn projecten die de aanwezigheid vereisen van meerdere personen in functie van wonen, handelsactiviteiten en dienstverlening. Ze moeten over een zekere omvang beschikken. Maar het blijft steeds een feitenkwestie.

In deze uitspraak oordeelt de Raad over een dossier met een aanvraag voor het omvormen van een tennisterrein naar 3 padelvelden en de aanleg van een mini-terrein. Volgens de deputatie was geen screeningsnota nodig.

De Raad oordeelt echter dat ook sportterreinen stadsontwikkelingsprojecten kunnen zijn. Dat blijkt uit de interpretatiegids van het Departement Omgeving. Bij dit project zijn meerdere personen aanwezig. Met een oppervlakte van 836 m² is er ook sprake van een zekere omvang  Dat de bijkomende verharding beperkt zou zijn is geen afdoende argument. De nodige screeningsnota ontbreekt dus.

Indeplaatsstelling

De Raad besluit met verwijzing naar inmiddels vaste rechtspraak (RvS 20 januari 2022, nr. 252.709; RvS 23 december 2021, nr. 252.538). Het gebrek aan screeningsnota kan je niet rechtzetten in graad van administratief beroep. Het behoort tot de uitdrukkelijke bevoegdheid van het CBS in eerste administratieve aanleg. Daarom gaat de Raad over tot indeplaatsstelling en weigert hij de vergunning.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.