Zonevreemde basisrechten: het tijdstip van beoordeling

31 maart 2022 Omgevingsrecht

De zonevreemde basisrechten regelen de mogelijkheden voor bouwwerken bij of aan zonevreemde constructies. Al dan niet bestemd voor woningbouw. De wet legt een verschillend tijdstip van
beoordeling vast bij het toepassen van deze criteria. Op de koop toe verschilt het tijdstip van beoordeling nog eens voor de zonevreemde functiewijzigingen. Dit alles kan meer dan eens voor verwarring zorgen. Onderstaande infographic poogt een helder licht te laten schijnen op deze problematiek.

Thumbnail of post #273964