Wanneer geldt de verkavelingsvergunningsplicht?

9 december 2021 Omgevingsrecht

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is slechts in een aantal gevallen verplicht. In de praktijk ontstaat er vaak verwarring over wanneer een verkavelingsvergunning is vereist of wanneer een notariële splitsingsakte in de zin van artikel 5.2.2 VCRO kan volstaan. Om duidelijkheid te brengen worden de voorwaarden voor de verkavelingsvergunningsverplichting op een rijtje gezet in deze infographic.

Thumbnail of post #273693