Oude en nieuwe regels inzake afstanden voor vensters!

25 oktober 2021 Omgevingsrecht

De bepalingen van het nieuwe goederenrecht zijn van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na 1 september 2021.

Thumbnail of post #273584