Openbaar onderzoek vs openbaarheid van bestuur

27 januari 2022 Omgevingsrecht

Regelmatig ontstaat er verwarring over wanneer het bestuur inzage moet verlenen in documenten. Zo voorziet het Omgevingsvergunningsdecreet het openbaar onderzoek tijdens de vergunningsprocedure. Anderzijds bestaat er ook de mogelijkheid om inzage (en meer te vragen) op grond van het Bestuursdecreet. Om helderheid te verschaffen, lijsten we de verschillen op tussen beide systemen van openbaarheid.

Thumbnail of post #273803