Vraag: Kan de gemeente beperkte afwijkingen in de zin van artikel 4.4.1 VCRO toestaan bij een (zonevreemde) verkaveling?

 Antwoord:

Ja, een beperkte afwijking lijkt niet te raken aan de essentie van een (zonevreemde) verkaveling, mits het geen wettelijk opgesomde verboden afwijking betreft (o.a. bestemming…) en evenmin een essentiële afwijking betreft.

Een beperkte afwijking ontslaat de gemeente wel niet van een toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, aangezien het artikel 4.4.1 VCRO geen afwijking daarop voorziet (zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011/1, 136).

Merk op dat een beperkte afwijking in de zin van artikel 4.4.1 § 1 VCRO alleen mogelijk is na de organisatie van een openbaar onderzoek. Zonder openbaar onderzoek kan een gemeente zich niet vergewissen van eventuele bezwaren van de buurtbewoners over de beperkte impact van de gevraagde afwijking (bv. RvVb 19 mei 2015, nr. nr. A/2015/0303).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!