Nieuws Handhaving

Thumbnail of post #276372

Rechtspraak op vrijdag: wie zoekt, die vindt (de grens van het gewestplan)

27 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286) over een zgn. gewestplangrensdispuut.

Handhaving, Omgevingsrecht

Lees meer