Nieuws Handhaving

Thumbnail of post #278107

Rechtspraak op vrijdag: overtreder bij milieu-inbreuken en milieumisdrijven

3 mei 2024

Toelichting bij het arrest van 7 februari 2024 van het Handhavingscollege, nr. M-2324-0030 waarin het College stilstaat bij het begrip …

Thumbnail of post #276372

Rechtspraak op vrijdag: wie zoekt, die vindt (de grens van het gewestplan)

27 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286) over een zgn. gewestplangrensdispuut.