Wolters Kluwer voorziet gemeentediensten van de juiste juridische informatie. Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal omgezet door een team van juridische experts. Aan het hoofd van dit team staat Josan van Hoof.

Welke functie heb jij binnen het team?

Josan: “Ik ben manager content, eindverantwoordelijk voor de redactionele invulling, coördinatie, realisatie, evaluatie en vernieuwing van de online databanken. Tot voor kort deed ik dit enkel voor Schulinck Nederland, maar sinds de uitbreiding naar België vervul ik deze rol in beide landen.  Als lid van het Management Team stel ik doelstellingen op om onze doelgroep blijvend te voorzien van een inhoudelijk relevant en hoogkwalitatief product.

Mijn rol is eerder coördinerend en sturend. Daarom zal je mijn naam minder vaak aantreffen als auteur van blogs. Maar ik sta er wel mee borg voor dat al onze content steeds aan onze hoge standaarden beantwoordt.”

Hoe ben je naar deze positie gegroeid?

Josan: “Na mijn studies rechten in Maastricht en Lancaster (VK) en een tijdelijke baan bij Essent ging ik eerst aan de slag als gerechtssecretaris bij de rechtbank van Maastricht. Na enkele jaren juridische ervaring kon ik aan de slag als vakredacteur voor Schulinck. Vier jaar later mocht ik beginnen als hoofdredacteur van enkele Grip op kennisproducten – zoals we die in Nederland noemen – en nog eens drie jaar later, sinds 2013, kreeg ik alle Grip op producten onder mijn hoede. Toen beslist werd om voor Wolters Kluwer eenzelfde productlijn (onder een andere naam) in België te lanceren, was ik natuurlijk enthousiast om ook dit te helpen uitbouwen.”

Heb je niet getwijfeld om je in zo’n avontuur te storten? België is zeker op het vlak van technologie eerder behoudsgezind?

Josan: “Absoluut geen twijfels! In Nederland bereiken we met onze databanken en ondersteuning meer dan 90% van de gemeenten. Dan ben je toch overtuigd dat je iets waardevols in huis hebt. En ook al verschilt de wetgeving tussen België en Nederland, we wisten wel dat we dit model – een voortdurend geactualiseerde database, aangevuld met advies van experts en afstemming op het gemeentebeleid – perfect ook in België konden uitbouwen. Na een bevraging bij diverse gemeenten in België bleek ook dat zij in zulk aanbod echt wel een meerwaarde zien. Dus we hebben alle vertrouwen in de toekomst van Schulinck in België.”

Wat is er dan zo uniek aan dit model dat zowat alle gemeenten ernaar op zoek zijn?

Josan: “Als je de Belgische en Nederlandse markt een beetje kent, weet je dat de gemeenten in beide landen kampen met een vergelijkbare problematiek. De wetgeving wordt steeds ingewikkelder en tegelijk verwacht men van beleidsvoerders steeds sneller beslissingen over alle mogelijke onderwerpen. Elke gemeente heeft in de loop der jaren wel de nodige juridische bronnen verzameld om hun beleid op te baseren. Maar omdat het vaak erg brede onderwerpen betreft, zit de kennis hierover verspreid over verschillende mensen en locaties. Voor een uniform beleid is er net een instrument nodig dat al deze kennis vergaart en up-to-date houdt. En als je daarbovenop nog een aanspreekpunt aanbiedt dat deze kennis vertaalt naar het specifiek beleid van elke afzonderlijke gemeente, dan bied je exact waar ze naar op zoek zijn. Laat dat nu net het model zijn dat wij hebben ontwikkeld (lacht).”

In Nederland bieden jullie dit model voor verschillende kennisdomeinen. In België beginnen jullie met één: omgevingsrecht. Waarom precies dit kennisdomein?

Josan: “Omdat in dat domein de voorbije jaren het meeste is veranderd. Ruimtelijke ordening en milieu zijn samengevloeid tot één overkoepelend beleidsdomein. Zeer uiteenlopende bevoegdheden – van verkavelingsattesten over mobiliteit tot zelfs putwater – komen in dit departement bijeen. En op zowat alle subdomeinen van het omgevingsrecht is de wetgeving grondig veranderd. Het is zo goed als onmogelijk om van alles inzake omgevingsrecht op de hoogte te blijven. Dan is een aanbod zoals Schulinck voor Omgevingsrecht des te aantrekkelijker.”

Mogen we in België een even grote acceptatie bij de gemeenten verwachten als in Nederland?

Josan: “Ik verwacht niet dat we volgend jaar aan 90% van de gemeenten zullen zitten. Maar te oordelen naar de vele positieve reacties denk ik wel dat we op enkele jaren een grote meerderheid van de gemeenten zullen kunnen bereiken. De combinatie van een geactualiseerde databank met alle relevante wet- en regelgeving met een helpdesk die deze kennis helpt toepassen op hun specifieke situatie heeft nog maar weinig gemeenten onberoerd gelaten. Dus ben ik ervan overtuigd dat we steeds meer gemeenten geïnteresseerd zullen krijgen. De eerste klanten zijn altijd de moeilijkste, maar daarna zou het heel snel kunnen gaan. En met de lokale aanwezigheid van Wolters Kluwer in België is het makkelijker om ook die eerste deuren te openen.”

Tot slot nog een persoonlijker vraag: wat doet Josan als ze niet vol passie over Schulinck praat? In de vrije tijd dus?

Josan: “Dan breng ik natuurlijk zo veel mogelijk tijd door met mijn huisgenoten: mijn partner, mijn twee dochters van drie en anderhalf jaar oud, en onze hond. Tegenwoordig gaat dat iets vlotter dan anders (lacht). Met z’n allen in de tuin werken en genieten, lekkere dingen koken, samen lange wandelingen maken, van zulke ‘gewone’ activiteiten kan ik enorm genieten. Maar evengoed kan ik genieten van een dagje wellness en van gezellige festivals. We hadden onze tickets voor Rock Werchter al klaar.”

Meer weten?

Bekijk deze pagina om het hele team te leren kennen, en met hen in contact te komen.

Volg onze bedrijfscompanypage op LinkedIn voor meer informatie

Als eerste op de hoogte? We geven extra duiding en informatie bij actuele topics uit het Omgevingsrecht voor gemeenten op onze LinkedIn pagina Wolters Kluwer Belgium Local.