Ga naar https://gripop.schulinck.nl/ en kies uw Grip op

Voer uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in.
Mocht u het wachtwoord vergeten zijn, klik op de link ‘wachtwoord vergen of problemen met inloggen’

U onvangt een e-mail (afzender wknl-info @ schulinck.nl) en wanneer u de op bovenste link klikt, ziet u bovenstaand scherm waar u een nieuw wachtwoord kan kiezen. Dit dient aan 4 richtlijnen te voldoen.

Met uw nieuwe wachtwoord kunt u direct inloggen en heeft u toegang tot alle (voor u beschikbare) Grip op’s!  Bewaar uw inlog goed! U kunt hiermee ook inloggen op Schulinck.nl, waarmee u in uw leeslijst, favorieten items kunt opslaan.

Heeft u nog geen toegang kunt een proefabonnement aanvragen met een e-mailadres dat een extensie van een gemeente bevat. Kies uit dit overzicht de kennisbank die u graag zou willen uitproberen.